Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

UPDATE: Entering the Pre-Alpha version 0.0.6

We are happy to announce that we recently entered the Pre-Alpha version 0.0.6. Below you may see some of the in-game screenshots. The below screenshots are taken from the iPhone version of the App.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου