Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Happy New Year!

Happy New Year from the development team of Poop Attack! As the project development continuous we would like to post some more Screenshots of the game backgrounds. The following backgrounds shows how some of the game stages will look like. We hope you enjoy them...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου