Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

UPDATE: We are happy to announce that Poop Attack! hits Alpha version 0.1.0

As Poop Attack! development continues we are posting some new screenshots of the game, coming from the Game User Interface. Stay tuned for more news, screenshots and updates!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου